Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

V.3.1. Rozwój kompetencji pracowników UW – „Uczący się Uniwersytet”, edycja 2.

Ogłoszenie o konkursie

 • Nazwa: Uczący się Uniwersytet – edycja 2
 • Cel: dofinansowanie udziału pracowników w studiach podyplomowych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich
 • Wnioskodawca: pracownik Uniwersytetu Warszawskiego spełniający warunki wskazane w zasadach konkursu
 • Data ogłoszenia konkursu: 07.06.2024
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 07.06.2024
 • Zakończenie naboru wniosków: 03.07.2024 09.07.2024 godz. 12:00
 • Budżet konkursu: 400 000 PLN
 • Budżet projektu: kwota dofinansowania 75% kosztu studiów, nie więcej niż 8 tys. złotych (osiem tysięcy złotych)
 • Sposób składania wniosków: wyłącznie elektronicznie na adres bsp.szkolenia@uw.edu.pl
Zasady konkursuPytania i odpowiedziKomisja konkursowa

Zasady konkursu

Treść dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Prosimy zaloguj się...

Jak najbardziej, zgodnie z § 2 ust. 4 Zasad II konkursu “Uczący się Uniwersytet”, w konkursie może uczestniczyć pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, którego umowa o pracę z Uniwersytetem, w dniu złożenia przez niego wniosku, obejmuje okres nie krótszy niż łącznie czas trwania studiów oraz 12 kolejnych miesięcy. Chodzi o to aby pracodawca także skorzystał z podniesienia kwalifikacji przez pracownika.

Przy czym należy pamiętać, że termin zakończenia studiów to koniec roku semestru lub koniec roku akademickiego, tj. najczęściej 30 września, a nie termin ostatniego zjazdu.

Zgodnie z § 6 ust. 6 Zasad, takie wnioski podlegają ocenie przez komisję, ale zostaną uwzględnione na listach rankingowych, tylko w przypadku zgody Rektora. Ewentualna zgoda zależy przede wszystkim od tego czy wybrany kierunek studiów jest prowadzony w UW (należy najpierw sprawdzić, czy UW prowadzi taki kierunek lub kierunek o zbliżonym programie).

Wnioski dotyczące studiów realizowanych przez podmioty zewnętrzne należy składać tak jak wszystkie pozostałe. Komisja skieruje zbiorcze zapytanie do Rektora przed sporządzeniem listy rankingowej.

Aby zwiększyć szanse uzyskania dofinansowania zalecamy wówczas wybór kierunku prowadzonego przez UW.

Zgodnie z § 6 ust. 7 Zasad wysokość dofinansowania w konkursie wynosi 75% kosztu studiów wskazanych we wniosku, nie więcej niż 8 tysięcy złotych.

Niestety nie, zgodnie z § 3 ust. 1 Zasad dofinansowaniem mogą zostać objęte wyłącznie studia rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025, niezależnie od tego czy w semestrze zimowym, czy letnim.

Zgodnie z § 3 ust. 3 Zasad, udział pracownika w studiach powinien prowadzić do podniesienia istniejących lub nabycia nowych kwalifikacji kluczowych z punktu widzenia zajmowanego w Uniwersytecie stanowiska, pełnionej funkcji lub roli obecnie lub w dającej się przewidzieć przyszłości. Jednocześnie w § 5 ust. 4 pkt. 1 mowa jest o powiązaniu z realizowanymi zadaniami.

Studia mogą więc dotyczyć zadań na przyszłym stanowisku pracownika w UW, o ile zmiana została już zaplanowana w porozumieniu z przełożonym.

Komisja jest przygotowana do oceny merytorycznej wniosków zaraz po zakończeniu konkursu i przeprowadzeniu oceny formalnej. Trudno podać datę rozstrzygnięcia, które dokonywane jest przez Kierownika Programu IDUB.

 • mgr Grzegorz Kołtuniak, Biuro Spraw Pracowniczych – przewodniczący
 • dr hab. Anna Wojtyś, Wydział Neofilologii
 • dr Justyna Godlewska-Szyrkowa, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • mgr Monika Barańska, Biuro Obsługi Badań
 • mgr Marcin Podziemski, Biuro Analiz Ekonomicznych i Zarządczych
 • mgr J. Wąsowska, Biuro Spraw Pracowniczych