Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Rusza druga edycja konkursu dla międzyuczelnianych zespołów naukowych z uczelni Sojuszu 4EU+

Kategoria: II.1.1, Nabory wniosków

Zespoły badaczy z uczelni sojuszu 4EU+ mogą ubiegać się o minigranty na inicjatywy naukowe w ramach czterech obszarów flagowych Sojuszu 4EU+. Minigranty będą finansowane z „Inicjatywy doskonałości”. Wnioski należy składać elektronicznie do 5 listopada 2020 r.

Celem konkursu jest wzmocnienie współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a uczelniami Sojuszu 4EU+ poprzez realizację wspólnych projektów badawczych w czterech obszarach flagowych Sojuszu:

  • Flagship 1: Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim,
  • Flagship 2: Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków,
  • Flagship 3: Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych,
  • Flagship 4: Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój.

Przedstawiciele społeczności akademickiej UW – naukowcy, doktoranci i studenci mogą być członkami międzyuczelnianych zespołów badawczych, które będą ubiegać się o uniwersyteckie minigranty na realizację wspólnych projektów. Oprócz przedstawicieli UW w każdym zespole muszą znaleźć się przedstawiciele co najmniej dwóch innych uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+.

Jednym z warunków przystąpienia do konkursu jest opracowanie, na podstawie zrealizowanych w ramach minigrantu działań, wniosku projektowego, który zostanie złożony w konkursie na granty finansowane lub współfinansowane ze źródeł zewnętrznych (krajowych lub zagranicznych, w tym ze środków UE) w ciągu 12 miesięcy od daty otrzymania minigrantu.

Z minigrantu – o maksymalnej wysokości 10 tys. euro – można sfinansować m.in. badania wstępne lub pilotażowe, kwerendy, wyjazdy badawcze i konferencyjne, dostęp do infrastruktury badawczej czy tzw. konsulting projektowy.

W ramach jednego wspólnego wniosku można ubiegać się o jeden minigrant. Okres finansowania to maksymalnie 12 miesięcy.

Szczegółowe zasady przyznawania minigrantów

Pierwszy, pilotażowy konkurs w ramach działania został zamknięty w lipcu 2020 r. i skierowany był do międzyuczelnianych zespołów badaczy z UW oraz innych uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+ prowadzących badania w ramach obszaru flagowego nr 2 (Flagship 2) „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”. W ramach konkursu wyłoniono pięć projektów, cztery z nich są poświęcone tematyce pandemii COVID-19.