Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Wyniki drugiego konkursu minigrantów

Kategoria: II.1.1, Rezultaty

Cztery międzyuczelniane zespoły naukowców otrzymały finansowanie w ramach drugiego konkursu o minigranty finansowanych z IDUB. Grupy badaczy będą realizować projekty związane tematycznie z czterema obszarami flagowymi Sojuszu 4EU+.

Podobnie jak w pierwszym, pilotażowym konkursie, o minigranty mogły ubiegać się zespoły badawcze składające się z pracowników Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedstawicieli co najmniej dwóch innych uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+.

Celem programu minigrantów jest wzmocnienie współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a pozostałymi uczelniami członkowskimi Sojuszu 4EU+ poprzez realizację wspólnych projektów badawczych. Zakładanym rezultatem każdego projektu realizowanego w ramach minigrantu jest opracowanie założeń badawczych wniosku projektowego, który zostanie następnie złożony w konkursie na granty finansowane lub współfinansowane ze źródeł zewnętrznych (krajowych lub zagranicznych, w tym ze środków UE) w celu umożliwienia kontynuacji i rozwoju współpracy badawczej.

Środki przyznane w ramach minigrantów – do 10 tys. € – zostaną wykorzystane m.in. na badania wstępne lub pilotażowe, kwerendy, konsultacje naukowe, w tym konsulting projektowy, dostęp do infrastruktury badawczej czy korektę językową.

Lista wyłonionych wniosków (w kolejności alfabetycznej według tytułu projektu):

  • „Caregiver-child interactions and social-cognitive processing in typical and atypical development” realizowany przez UW we współpracy z naukowcami z uniwersytetów w Heidelbergu i Kopenhadze, Uniwersytetu Mediolańskiego oraz Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium jako partnera zewnętrznego w ramach obszaru flagowego nr 1 „Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim”; kierownik projektu: dr Agnieszka Pluta, Wydział Psychologii UW.
  • „Motherhood Studies Network” realizowany przez UW we współpracy z badaczami z Uniwersytetu Karola w Pradze oraz Uniwersytetu Kopenhaskiego w ramach obszaru flagowego nr 2 „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”; kierownik projektu: dr hab. Justyna Wierzchowska, Wydział Neofilologii UW.
  • „Social vulnerability to natural hazards and disaster risk reduction in Europe” realizowany przez UW we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu w Heidelbergu i Uniwersytetu w Mediolanie (uczelni członkowskich 4EU+) oraz Uniwersytetu Milano-Bicocca jako partnera zewnętrznego w ramach obszaru flagowego nr 2 „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”; kierownik projektu: dr Dorota Rucińska, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW.
  • „Transnational legal communication on Covid-19: from institutional to popular discourse” realizowany przez UW we współpracy z badaczami z Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetów Kopenhaskiego i Mediolańskiego w ramach obszaru flagowego nr 2 „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”; kierownik projektu: dr hab. Joanna Osiejewicz, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW.