Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Nowe Idee 3A oraz 3B w POB V – rozpoczęcie naboru wniosków

Kategoria: Nabory wniosków, Nowe Idee, POB V

Od 25.11.2022 do 25.01.2023 będzie można składać wnioski w konkursach Nowe Idee 3A oraz Nowe Idee 3B na wsparcie projektów badawczych związanych tematycznie z Priorytetowym Obszarem Badawczym V.

W konkursie mogą wziąć udział pracownicy UW, którzy posiadają status młodego naukowca, tj. posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat przed dniem ogłoszenia konkursu – w konkursie „3A” albo posiadają co najmniej stopień naukowy doktora, od uzyskania którego upłynęło co najmniej 7 lat przed dniem ogłoszenia konkursu – w konkursie „3B”, są zaliczani do liczby N oraz prowadzą badania w obszarze POB IV, zgodne z tematyką składanego wniosku. Uzyskana kwota od 30.000,00 zł do 100.000,00 zł może zostać wykorzystana na pokrycie kosztów:

  • złożenia wniosku o grant naukowy,
  • zatrudnieniu naukowca na stanowisku akademickim na UW osoby, która uzyskała stopień doktora na uczelni innej niż UW,
  • zatrudnieniu naukowca nieposiadającego polskiego obywatelstwa na stanowisku akademickim na UW,
  • złożenia pracy naukowej stworzonej we współpracy z przynajmniej jednym współautorem afiliowanym z instytucją zagraniczną do czasopisma indeksowanego w Scopus;
  • zorganizowaniu wyjazdu nauczyciela/li akademickiego/ich lub pracownika/ów administracji, w ramach programu Erasmus (wyjazdy STA/STT), mających na celu podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników oraz wyjazdy w celu prowadzenia zajęć oraz szkolenia służące rozwojowi zawodowemu, w tym młodym naukowcom.

Szczegóły konkursu „3A” Szczegóły konkursu „3B”