Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

2. edycja konkursu „Zielony Uniwersytet Warszawski”

Kategoria: IV.3.1, Mikrogranty, Nabory wniosków

Po raz kolejny pracownicy i doktoranci mają możliwość wnioskowania o fundusze na projekty o interdyscyplinarnym charakterze, które dotyczyć będą realizacji nowoczesnych badań w obszarze tematyki prośrodowiskowej, związanych z działaniami na rzecz ochrony bioróżnorodności, oszczędności zasobów naturalnych i kształtowaniu postaw proekologicznych.

Rozpoczęty 27.04.2023 r. konkurs ma też na celu podniesienie zdolności publikacyjnej UW oraz zwiększenie udziału pracowników posiadających tytuł magistra oraz młodych naukowców, w realizacji grantów badawczych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Przedmiotem dofinansowania w kwocie do 10 000 zł jest realizacja badań na Uniwersytecie Warszawskim i publikacja ich wyników lub wykorzystanie zrealizowanych badań do złożenia wniosku o grant badawczy finansowany ze źródeł zewnętrznych.

Konkurs realizowany jest w ramach wewnętrznego systemu grantów Uniwersytetu Warszawskiego.

Nabór trwa do 19.06.2023 r. do godz. 16:00.

Zasady konkursu