Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Wykłady w ramach wizyt mentoringowych

Kategoria: I.1.1/IV.1.1, Wydarzenia

Zapraszamy na dwa wykłady otwarte przygotowane w ramach wizyty mentoringowej Działania I.1.1/IV.1.1 „Program Mentor” na zaproszenie Wydziału Socjologii i zespołu DELab UW.

  • 04.10.2023, 9:30-11:00: prof. Maria Laura Ruiu (Northumbria University, Wielka Brytania) „Interconnections between digital and environmental dimensions”

Wykład, który wygłosi prof. Maria Laura Ruiu będzie dotyczył powiązań między wyzwaniami cyfrowymi i środowiskowymi. Badaczka postuluje włączenie do definicji ubóstwa cyfrowego wymiaru środowiskowego na poziomie strukturalnym, indywidualnym i okolicznościowym. W swoim badaniu analizuje interakcje między wykorzystaniem technologii, w szczególności cyfrowych, a postawami i zachowaniami jednostek wobec środowiska. Podczas wykładu zaprezentuje również autorską koncepcję Techno/Digital-Environmental Habitus, pomocną w interpretacji różnic wśród użytkowników technologii, zwłaszcza cyfrowych, w ich postrzeganiu kwestii środowiskowych.

Prof. Maria Laura Ruiu prowadzi badania nad świadomością ekologiczną i doświadczeniami cyfrowymi. Bada koncepcję habitusu Bourdieu w odniesieniu do połączenia kompetencji technologicznych, świadomości ekologicznej i istniejących środowisk społeczno-ekonomiczno-kulturowych. Zainteresowanie badawcze wynika z jej doświadczenia zarówno w socjologii, jak i mediach i komunikacji. Jej pierwszy doktorat koncentrował się na koncepcjach socjologicznych, podczas gdy w drugim badała medialną konstrukcję narracji o zmianach klimatu. Była zaangażowana w kilka interdyscyplinarnych projektów badawczych dotyczących zarządzania oraz zarządzania zmianami klimatu, a także nierówności cyfrowych w Wielkiej Brytanii.

  • 04.10.2023, 11:15-12:45: prof. Massimo Ragnedda (Northumbria University, Wielka Brytania) „Inequality in the Digital Age: Unveiling the Interconnection between Social and Digital Realms”

Podczas wykładu prof. Massimo Ragnedda przedstawi wyniki badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii, dotyczących nierozerwalnego powiązania integracji społecznej i cyfrowej. Pokazują one, że ludzie, którzy mają słabszą pozycję społeczną lub ekonomiczną, pomimo dostępu do internetu, są bardziej narażeni na brak kompetencji cyfrowych wymaganych do pełnego wykorzystania możliwości, jakie mogą zapewnić nowe technologie. Badacz proponuje, by zamiast binarnej dychotomii: dostęp kontra brak dostępu, postrzegać włączenie cyfrowe jako stopniowy proces, który poprawia dobrobyt społeczny, ekonomiczny i osobisty jednostki.

Prof. Massimo Ragnedda prowadzi badania nad podziałem cyfrowym i mediami społecznościowymi. Jest współprzewodniczącym Digital Divide Working Group (IAMCR), współzałożycielem NINSO (Northumbria Internet and Society Research Group) i współredaktorem serii książek Palgrave Studies in Digital Inequalities. Jest autorem i redaktorem osiemnastu książek, jego publikacje ukazują się w licznych recenzowanych czasopismach, a rozdziały w książkach publikowane są w języku angielskim, hiszpańskim, włoskim, portugalskim i rosyjskim.

Zapraszamy w środę, 4.10.2023 o godz. 9:30
na Wydział Neofilologii, ul. Dobra 55, sala 1.120.