Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

3. edycja programu dla naukowców wizytujących „Tandemy dla doskonałości”

Kategoria: II.2.1, Nabory wniosków

Od nowego roku pracownicy UW będą mogli aplikować o fundusze w ramach kolejnego naboru konkursu w ramach Działania II.2.1 stymulującego osiąganie doskonałości naukowej poprzez zwiększanie poziomu umiędzynarodowienia UW oraz rozpoznawalności badań realizowanych na uczelni.

Środki w wysokości do 250 tys. zł przeznaczone są na projekty pracowników zatrudnionych na wydziale lub w innej jednostce organizacyjnej UW, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i zaliczanych do liczby N oraz pracowników zatrudnionych na UW reprezentujących zespół badawczy.

Założeniem konkursu jest stworzenie „tandemów”, czyli niewielkich zespołów badawczych składających się z zapraszanego naukowca o wybitnym dorobku naukowym w danej dyscyplinie oraz badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego. Oczekiwanymi efektami  realizowanych projektów w ramach Programu są:

  • umożliwienie bezpośredniej współpracy doktorantów i badaczy zatrudnionych na UW z najlepszymi naukowcami z innych jednostek,
  • nawiązywanie relacji pozwalających na kontynuację tej współpracy w przyszłości (np. poprzez wspólne aplikowanie o granty),
  • stymulowanie tworzenia nowych lub udoskonalenia istniejących grup badawczych,
  • przenoszenie know-how dotyczącego metod badawczych i organizacji realizacji badań naukowych, pozwalającego na zwiększenie widoczności badań UW na arenie międzynarodowej.

Zasady konkursu