Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Grant SONATA BIS 13 dla dr Joanny Różyńskiej

Kategoria: Nowe Idee, POB IV, Rezultaty

Dr Joanna Różyńska (laureatka konkursu Nowe Idee dla Rodziców) uzyskała grant SONATA BIS 13 Narodowego Centrum Nauki. Badaczka zrealizuje projekt „Prawo do integralności fizycznej i psychicznej w dobie biomedycyny i neurotechnologii – integracyjna analiza bioetyczna”.

Podstawowym celem tego projektu jest ustalenie (a) jaka jest treść, moralne uzasadnienie i zakres stosowania prawa do integralności fizycznej; (b) jaka jest treść, moralne uzasadnienie i zakres stosowania prawa do integralności psychicznej; oraz (c) zbadanie, czy możliwe jest wypracowanie jednolitej, spójnej oraz adekwatnej etycznie i praktycznie koncepcji prawa do integralności fizycznej i psychicznej.

Badacze mają nadzieję, że projekt wzbogaci globalną refleksję bioetyczną i neuroetyczną na temat natury i treści prawa do integralności fizycznej i psychicznej. Liczą także, iż wyniki projektu będą miały wpływ na sposób, w jaki sądy oraz różne gremia decydenckie interpretują i chronią (legalne) prawo do integralności fizycznej i psychicznej.

Kwota dofinansowania: 1 405 928 PLN

Więcej informacji o laureatach grantu: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2024-02-23-wyniki-maestro15-sonata-bis13