Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

IV.5.2. Program dla młodych badaczek i dydaktyczek – II konkurs

Ogłoszenie o konkursie

 • Nazwa: Program dla młodych badaczek i dydaktyczek
 • Cel: zaadresowanie zjawiska utraty zaangażowania kobiet w rozwój kariery naukowej w UW (w tym: bliższe zbadanie potrzeb młodych badaczek w zakresie wsparcia w rozwoju kariery naukowej, wsparcie grupy młodych badaczek w rozwoju kariery naukowej, przetestowanie narzędzi, wypracowanie rozwiązań metodologicznych i organizacyjnych dla przyszłych programów rozwojowych w UW); propagowanie w UW idei konieczności wspierania rozwoju młodych talentów w obszarze nauki
 • Wnioskodawca: badaczka zatrudniona na umowę o pracę na Uniwersytecie Warszawskim; posiadająca stopień doktora od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat (z wyłączeniem warunków opisanych w „Zasadach”); zaliczana do liczby N; mogąca aktywnie uczestniczyć w działaniach przewidzianych w Programie
 • Data ogłoszenia konkursu: 10.10.2023
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 10.10.2023
 • Zakończenie naboru wniosków: 07.11.2023 14.11.2023 12:00
 • Sposób składania wniosków: wyłącznie elektronicznie na adres badacze_i_badaczki.szkolenia@uw.edu.pl
Zasady konkursuPytania i odpowiedziRada ProgramowaWyniki

Zasady II konkursu w Działaniu IV.5.2 „Program dla młodych badaczek i dydaktyczek”

Treść dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Prosimy zaloguj się...

Badaczka przebywająca na urlopie naukowym może aplikować do programu, ponieważ działania rozwojowe, które są realizowane w programie (zgodnie z Opisem programu w Rozdz.2) nie są wykonywaniem pracy (wykonywaniem obowiązków służbowych).

Zgodnie z Regulaminem pracy należy zrezygnować z urlopu naukowego lub go zawiesić w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykorzystanie urlopu zgodnie z jego przeznaczeniem tj. czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, macierzyństwa, konieczności podjęcia obowiązków służbowych.

Ta tabela pokazuje aktywność badawczą. Należy w niej wpisać wszystkie badania, w których badaczka uczestniczyła we wskazanym okresie lub uczestniczy obecnie.

Środki na niektóre z tych badań mogły być pozyskane przez samą badaczkę wówczas informacja na ten temat ponownie znajdzie się w tabeli drugiej j.n.

Ta tabela pokazuje aktywność badaczki w pozyskiwaniu środków. Tym samym należy wpisać tylko wnioski zainicjowane przez samą badaczkę.

Tak, wśród wniosków złożonych mogę się znaleźć nierozstrzygnięte. W kolumnie „Wynik” dla takich wniosków należy wpisać „Nierozstrzygnięty” (Uwaga: taka opcja nie została uwzględniona w formularzu).

In a situation where, at the institution awarding the doctoral degree, the content of the dissertation review is not made available to the author of the dissertation, we recommend applying the solution described in Art. 7, section 3, point 2 of the competition rules for a similar situation, i.e. obtaining a doctoral degree at an institution that does not require a review of the dissertation. You should then attach an explanation to your application. It will also be helpful if you include the message you received from the university.

Please note that, alternatively, a review of the candidate’s chosen publication is allowed to be attached to the application.

Zgodnie z par. 6 ust. 3 pkt. 1 Zasad I konkursu badaczka powinna pozostawać w zatrudnieniu w momencie złożenia wniosku aplikacyjnego.

Zgodnie z par. 6 ust. 4 warunkiem udziału w Programie jest pozostawanie w zatrudnieniu w UW przez cały czas od daty złożenia wniosku aplikacyjnego do zakończenia co znajduje potwierdzenie w par. 2 ust. 3 pkt. 3 który wśród powodów zakończenia udziału w programie wskazuje na utratę zatrudnienia w UW.

Jednocześnie zasady przewidują uproszczony mechanizm przywrócenia uczestniczki do udziału w Programie (par. 6 ust. 5) w przypadku utraty przez uczestniczkę zatrudnienia w UW.

Zgodnie z par. 3 ust. 1 pkt. 2 mentor zostanie dobrany uczestniczkom przez organizatora spośród doświadczonych pracowników UW. Jakkolwiek planowane jest wcześniejsze zebranie informacji od uczestniczek na temat ich preferencji, nie ma możliwości zagwarantowania spełnienia wszystkich oczekiwań uczestniczek, w tym oczekiwań dotyczących konkretnych osób.

Tak, dokumenty mogą zostać podpisane podpisem kwalifikowanym, jeśli osoba podpisująca taki podpis posiada.

Zważywszy na fakt, że w zasadach jasno wskazano jakie recenzje będą brane pod uwagę, trudno określić czy dokument, o którym Pani pisze zostanie wzięty pod uwagę przez Radę Programową. Jeśli zdecyduje się Pani na dołączenie tego dokumentu, proszę o załączenie jednocześnie wymaganego wyjaśnienia.

Tak, zasady konkursu we wskazanym paragrafie mówią o możliwości wyłączenia z okresu 7 lat okresu 12 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, nie obwarowując tego wyłączenia dodatkowymi warunkami.

Proszę zwrócić uwagę, że to po prostu ciąg dalszy poprzedzającego tekstu, który po wydrukowaniu może (w zależności od ustawień drukarki) pokazać się w osobnym wierszu. „Kodeks Pracy” to nazwa ustawy do której się odnosimy, natomiast zapis „jeśli dotyczy” oznacza, że badaczki, które w okresie od uzyskania stopnia doktora nie przebywały na wymienionych urlopach nie wypełniają tego pola.

Tak, oczywiście aplikacja może być zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Jeżeli nie jest Pani przypisana do grupy N-badaczy, to niestety nie może Pani wziąć udziału w konkursie.

 • prof. dr hab. E. Bulska, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych – przewodnicząca
 • prof. dr hab. P. Kulesza, Wydział Chemii
 • prof. dr hab. J. Sujecka-Zając, Wydział Neofilologii
 • dr hab. M. Wrzosek, prof. ucz, Wydział Biologii
 • dr hab. J. Choińska-Mika, prof. ucz, Wydział Historii
 • dr hab. K. Imbir, prof. ucz, Wydział Psychologii
 • dr K. Łudzińska, Wydział Zarządzania
 • mgr J. Wąsowska, Biuro Spraw Pracowniczych – kierownik Działania IV.5.2

Decyzją Kierownika Programu do I edycji „Programu dla młodych badaczek i dydaktyczek” zakwalifikowane zostały następujące wnioskodawczynie:

 • dr Karczewska Natalia, Wydział Filozofii
 • dr Chyla Julia, Wydział Archeologii
 • dr Porzeżyńska Magdalena, Wydział Prawa i Administracji
 • dr Dwużnik-Szarek Dorota, Wydział Biologii
 • dr Łuniewska-Etentowska Magdalena, Wydział Psychologii
 • dr Hubkowska-Kosińska Katarzyna, Wydział Chemii
 • dr Brzozowicz Magdalena, Wydział Nauk Ekonomicznych
 • dr Pomierny-Wąsińska Anna, Wydział Historii
 • dr Deptuła Agata, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. K. Michałowskiego
 • dr Muszyńska Karolina, Wydział Psychologii
 • dr Czapnik-Jurak Marta, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
 • dr Dynak Agnieszka, Wydział Psychologii
 • dr Krzyżanowska Magdalena, Wydział Polonistyki
 • dr Spurgjasz Katarzyna, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
 • dr Potoczek Anna, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
 • dr Pusz Małgorzata, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • dr Mąkowska Joanna, Instytut Ameryk i Europy
 • dr Kaniewska Klaudia, Wydział Chemii
 • dr Lipińska-Zubrycka Lidia, Wydział Biologii
 • dr Majczyk Julita, Wydział Zarządzania