We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Read more

New Ideas 2B in Priority Research Area III

Call for competition

 • Name of the competition: New Ideas 2B in Priority Research Area III
 • Objective: support research projects which are thematically related to POB (Priority Research Area) III
 • Thematic area of the projects: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/en/actions/areas/pob3/
 • Applicant: an employee of the University of Warsaw, who has at least a PhD degree, which has been obtained at least 7 years before the date of announcement of the competition, is among the N-classified employees; conducts research in the field of POB III, in accordance with the subject of the submitted application
 • Date of competition announcement: 09.03.2022
 • Start date for the call for proposals: 10.03.2022
 • Closing date for the call for proposals: 19.04.2022
 • The competition results will be announced by: 20.05.2022 (this deadline may be extended in the case of a large number of applications)
 • Competition budget: 1,100,000 PLN
 • Project budget: 30,000 – 150,000 PLN
 • Project duration: until 30 September 2023.
 • How to apply: only electronically to the following address noweidee.pob3@uw.edu.pl
Competition rulesSelection committeeResults

Rules of the competition

Content available only to registered users. Please log in...
 • dr hab. Katarzyna Kopczewska, prof.ucz., Faculty of Economic Sciences – Chairperson
 • dr Wanda Niemyska, Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics
 • dr Wojciech Politarczyk, Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics
 • dr Zuzanna Szymańska, Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computer Modelling
 • dr hab. Marek Cygan, prof.ucz., Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics
 • dr hab. Iwona Chlebicka, Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics

By the decision of the Programme Manager, the following applications received funding:

 • Title of the project: Energia, kryptowaluty oraz towary roślinne jako “bezpieczna przystań” w złożonych algorytmicznych strategiach inwestycyjnych budowanych w oparciu o techniki uczenia maszynowego oraz modele klasy ARIMA-GARCH dla indeksów akcyjnych oraz metali szlachetnych.
  Applicant: dr Paweł Sakowski, WNE
  Allocated funds: 110 444,00 PLN
 • Title of the project: Zastosowania sztucznych sieci neuronowych do klasyfikacji obszarów aktywnych w genomie ludzkim
  Applicant: dr hab. Bartosz Wilczyński, WMIM
  Allocated funds: 149 995,92 PLN
 • Title of the project: Nowe modele uliniowień w analizie danych bioinformatycznych
  Applicant: dr hab. Norbert Dojer, WMIM
  Allocated funds: 149 912,55 PLN
 • Title of the project: Eliminacja wykorzystania wzorca izotopowego w badaniach stosunków izotopowych techniką wielodetektorowej spektrometrii mas.
  Applicant: prof. dr hab. Anna Gambin, WMIM
  Allocated funds: 149 464,48 PLN
 • Title of the project: Uczenie Kolektywne
  Applicant: prof. dr hab. Piotr Mucha, WMIM
  Allocated funds: 149 420,92 PLN
 • Title of the project: Analiza skoordynowanych strategii przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się zakażeń szpitalnych w systemach opieki zdrowotnej na podstawie symulacji opartych o modele matematyczne
  Applicant: dr hab. Monika Piotrowska, WMIM
  Allocated funds: 149 525,92 PLN
 • Title of the project: Multiplikatywny Gaussowski chaos: opis rozkładów
  Applicant: dr Maciej Wiśniewolski, WMIM
  Allocated funds: 122 665,92 PLN
 • Title of the project: Matematyczne modelowanie dynamiki wzrostu i terapii nowotworów mózgu
  Applicant: dr hab. Marek Bodnar, WMIM
  Allocated funds: 150 000,00 PLN
 • Title of the project: Sztuczna inteligencja wykraczająca poza scenariusze adwersarza w wieloosobowych grach komputerowych
  Applicant: dr Jacek Cyranka, WMIM
  Allocated funds: 127 577,63 PLN
 • Title of the project: Oszczędna predykcja dla danych kategorycznych wysokiego wymiaru
  Applicant: dr hab. Piotr Pokarowski, WMIM
  Allocated funds: 148 944,07 PLN

Following the opinion of the POB III competition committee,
The Programme Manager agreed to increase the competition budget to PLN 1,407,951.41