Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Nowe Idee – zapowiedź nowych konkursów w ramach Programu IDUB

Kategoria: Nabory wniosków, Nowe Idee

Już w najbliższych tygodniach nastąpi ogłoszenie pierwszych konkursów trzeciej edycji Nowych Idei.

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to program, który daje Uniwersytetowi Warszawskiemu możliwość podniesienia poziomu jakości działalności naukowej i poziomu jakości kształcenia, oraz, w konsekwencji, podniesienia międzynarodowego znaczenia działalności Uczelni.

Konkurs „Nowe Idee” organizowany jest przez Priorytetowe Obszary Badawcze i adresowany do pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, zaliczanych do liczby N, którzy planują realizację przedsięwzięć badawczych wpisujących się w tematykę POB. Każdy projekt musi przyczyniać się do realizacji celów oraz wskaźników Programu IDUB.

W najbliższej edycji wnioski będzie można składać w pięciu konkursach odpowiadających poszczególnym POB. Każdy z nich przygotowany zostanie w dwóch wariantach:

  • „A” – dla pracowników, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, przed dniem ogłoszenia konkursu, oraz
  • „B” – dla pracowników, posiadających co najmniej stopień doktora, od uzyskania którego upłynęło co najmniej 7 lat przed dniem ogłoszenia konkursu.

Przewidywana minimalna wartość projektu to 30 tys. zł. Okres realizacji projektów badawczych to maksymalnie 12 miesiące. Projekty będą podlegały rozliczeniu finansowemu oraz merytorycznemu.

Szczegółowe informacje o konkursach oraz dokumentacja konkursowa zostaną zamieszczone na stronie:

Działania » Nowe Idee

Harmonogram konkursów w Nowych Ideach dostępny będzie w zakładce:

Konkursy