Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

II konferencja zespołów wdrażających Program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Kategoria: Wydarzenia

W dniach 11-12.05.2023 w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej odbyła się II konferencja zespołów wdrażających Program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” poświęcona ewaluacji śródokresowej Programu.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Kierownika Programu IDUB na Uniwersytecie Warszawskim, prof. dr hab. Zygmunta Lalaka oraz Zespół ds. Koordynacji i Obsługi Programu IDUB Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich zespołów wdrażających Program IDUB z pierwszej dziesiątki najlepszych uczelni badawczych wyłonionych w konkursie ministerialnym w 2019 roku.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Departamentu Nauki Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI-PIB), którzy przedstawili prezentacje dotyczące przygotowania raportu śródokresowego oraz planowanego przebiegu ewaluacji. Udzielili też odpowiedzi na pytania, zarówno merytoryczne jak i techniczne, związane ze sprawozdawczością Programu IDUB. Uczestnicy przeanalizowali spostrzeżenia z realizacji Programu w poszczególnych uczelniach, podzielili się wnioskami i dobrymi praktykami. Na koniec omówione zostały wyzwania na kolejne lata, wdrażania Programu IDUB.

Prof. Lalak podsumował konferencję jako bardzo udaną, której efekty pozwolą jeszcze lepiej przygotować się do oceny i rozliczenia pierwszego etapu wdrożenia Programu IDUB.

(fot.: Jadwiga Antoniak, BUW)