Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Edycja druga: Otwarty nabór zgłoszeń modułów badawczych do Środkowoeuropejskiego Sondażu Społecznego

Kategoria: II.3.5, Nabory wniosków

Ogłaszamy drugi otwarty nabór zgłoszeń modułów badawczych do Środkowoeuropejskiego Sondażu Społecznego finansowanego ze środków Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Celem projektu jest stworzenie unikalnego zasobu danych dotyczących społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej oraz najważniejszych procesów społecznych zachodzących w regionie. Dane są zgromadzone w ramach powtarzanych badań sondażowych przeprowadzanych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. W ramach projektu zaplanowano dwa dwufalowe badania panelowe na ogólnokrajowych, reprezentatywnych próbach. Pierwsze badanie panelowe odbyło się w 2021 roku oraz 2022 roku. Drugie badanie zaplanowane jest na rok 2025 rok.

Niniejsze ogłoszenie dotyczy konkursu na moduły w ramach dwóch pomiarów w 2025 roku.

Badania prowadzone będą online za pośrednictwem platform badawczych na porównywalnych, reprezentatywnych próbach w Polsce, Słowacji, Czechach, Niemczech, Austrii i na Węgrzech. Sondaż w formie cyklicznej (porównania sekwencyjne pomiędzy oboma badaniami, jak również panelowe porównania pomiędzy dwiema falami obu badań) pozwoli na zrozumienie przemian regionów, skoncentrowany będzie na aktualnych wyzwaniach społecznych i będzie stanowić unikalne źródło wiedzy dla badaczy z wielu dyscyplin uniwersyteckich.

Badanie będzie obejmowało rdzeń zawierający podstawowe zmienne demograficzne i socjo-ekonomiczne oraz tematyczne moduły badawcze zaproponowane przez samodzielne zespoły z różnych jednostek UW.

Zachęcamy zainteresowane badaczki i badaczy do zgłaszania modułów, które zostaną umieszczone w kwestionariuszu. Moduł taki może składać się z kilku zmiennych (maksymalnie 5), nie wliczając w to zmiennych technicznych i szeroko pojętej metryki zawierającej zmienne opisujące demografię, sytuację ekonomiczną i poglądy polityczne osób badanych.

Moduły może złożyć badacz lub badaczka zatrudniona na Uniwersytecie Warszawskim (kierownik/kierowniczka zespołu proponującego moduł). W skład zespołu mogą wchodzić badacze lub badaczki spoza UW, jednak publikacje powstałe na podstawie wyników sondażu powinny być afiliowane na UW. Priorytetowo traktowane będą moduły powstałe we współpracy międzynarodowej, szczególnie z uczelniami należącymi do aliansu 4EU+.

Instrukcja zgłaszania modułów do Środkowoeuropejskiego Sondażu Społecznego

 1. Moduły można zgłaszać za pomocą formularza online do dnia 24.03.2024.
 2. Link: https://warsawpsy.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bEGIEX45oQOTeE6
 3. Treść zgłoszenia powinna zawierać:
  1. Dane kontaktowe osoby zgłaszającej (wraz z afiliacją na UW)
  2. Opis modułu (3000 znaków, czyli w przybliżeniu jedna strona A4 standardowego tekstu). Opis powinien zawierać ogólny opis projektu badawczego, podstawowe pytania badawcze i hipotezy.
  3. Odpowiedź na serię pytań dotyczących charakteru proponowanych pytań oraz formy udziału w projekcie.

Moduły będą oceniane przez zespół Działania II.3.5 obejmujący psychologów, socjologów, metodologów badań sondażowych i badaczy nad migracjami. W przypadku modułów, których tematyka wychodzi poza kompetencje zespołu, do oceny zapraszani będą zewnętrzni eksperci/ekspertki z danej dyscypliny.

Podczas oceny modułów pod uwagę będą brane następujące kryteria:

 1. Wartość merytoryczna projektu (główne kryterium).
 2. Łatwość implementacji modułu do całości badania (jakość pytań, adaptacja językowa / kulturowa, porównywalność).
 3. Wpływ modułu na długość i złożoność kwestionariusza.
 4. Premiowane będą projekty prowadzone we współpracy międzynarodowej, zwłaszcza w ramach aliansu 4EU+.
 5. Kompetencje zespołu projektu w obszarze badań sondażowych.

Harmonogram:

 1. Drugi konkurs na moduły do Środkowoeuropejskiego Sondażu Społecznego (2024)
  1. Zgłaszanie projektów (marzec 2024)
  2. Rozstrzygnięcie konkursu (kwiecień 2024)
  3. Konsultacje narzędzi (maj – grudzień 2024)
 2. Badanie 2 – Fala 1 (styczeń 2025)
 3. Badanie 2 – Fala 2 (listopad/grudzień 2025)